Partner van A tot Z

De keuze van een partner maak je niet zomaar. Of dit nu privé of zakelijk is, er moet een goede basis van vertrouwen zijn en liefst zo compleet mogelijk zijn. Het coöperatieve samenwerkingsverband My Public Roof heeft een ijzersterke basis met kennis en expertise op het gebied van alle dakvormen, zowel hellend als plat. Deze kennis is ontwikkeld door continue toetsing aan huidige eisen en normeringen in combinatie met realisatie van grote diversiteit van projecten. Onze kennis doen we op en delen we graag door onze partnerships met Bouwstenen voor Sociaal en Ruimte-OK. Maatschappelijke betrokkenheid en duurzaamheid staat centraal binnen onze dienstverlening. Hiermee zijn we onderscheidend. De brug slaan tussen (politieke) randvoorwaarden voor het onderhoud en beheer van vastgoed en de praktische uitvoering van de realisatie, dat is onze belofte!

Alles geregeld!

Of het nu een school, een zorginstelling of een sporthal is, de gebruiker gaat uit van optimaal comfort van de accommodatie. Helaas is dit niet altijd vanzelfsprekend en voldoet de conditie van het vastgoed niet meer aan de huidige eisen. Het beheer van het vastgoed heeft meestal niet de hoogste prioriteit, omdat de eigenlijke functie van onderwijs, zorg en sport terecht centraal staat. Echter, deze functie kan onder spanning komen te staan als randvoorwaarden ten aanzien van de huisvesting niet goed geregeld zijn. My Public Roof is uw partner voor het prestatiegericht beheer van daken. De naam zegt het al, de gebruiker van het maatschappelijk vastgoed staat centraal. Onze aanpak is onderscheidend en compleet.

  • huidige conditie toetsen aan de geldende eisen
  • het opstellen van een financieel onderbouwd meerjarig onderhoudsplan
  • Realisatie onderhoudsplan binnen gestelde financiële kaders
Resultaat : prestatiegericht beheer van daken door één vaste partij voor jaren!

Open boek

Het succes van samenwerken heeft een aantal kritische factoren. Eén van de belangrijkste is transparantie. Dit begrip vormt een belangrijke pijler in onze aanpak. Een heldere, complete en inzichtelijke technische, financiële en praktische onderbouwing is onze standaard. Dit geeft u het beste inzicht en de mogelijkheid uzelf, waar nodig, te verantwoorden aan belanghebbenden en maatschappelijke partijen.

Aan tafel

Een standaard antwoord op een vraagstuk rondom uw vastgoed is dikwijls niet voor handen. Maatwerk is het credo. Wie is de eindgebruiker? Wat zijn de wensen en eisen in het gebruik? Voor welke periode? Allemaal vragen die van invloed zijn op het verdere plan van aanpak. Hoe krijgen we dit helder? Door met elkaar in gesprek te gaan inventariseren we de wensen en mogelijkheden. 

Dus ‘aan tafel’ is de volgende stap, wanneer schikt het u?  →

Kennisbank

Aanbesteden of niet?(semi-)Overheden staan nogal eens voor het dilemma om bij de inkoop van een dienst of levering aan te besteden of niet. De wet- en regelgeving hieromtrent is zeer uitgebreid en niet altijd even helder voor een ieder. Daarbij heeft het aanbestedingsrecht de laatste jaren een enorme vlucht genomen. Naar schatting wordt alleen al in Nederland voor tientallen miljarden euro’s aanbesteed. Voor veel ondernemers leidt een aanbesteding tot grote frustratie; veel tijd, moeite en geld gaat zitten in de inschrijvingen, terwijl de opdrachtgevers niet bij voorbaat kwalitatief goed af zijn. Aan de andere kant is het ook zo dat er veel meer kansen bijgekomen zijn. Opdrachten zijn nu opengesteld voor iedereen: door het hele land, zelfs in heel Europa, kunnen ondernemers meedoen aan aanbestedingsprocedures.

My Public Roof heeft de kennis en knowhow in huis om opdrachtgevers behulpzaam te zijn in het maken van de juiste keuzes op het gebied van inkoop. De van toepassing zijnde regelgeving is hierbij maatgevend. In het productblad ‘Aanbesteden of niet?’ worden de diverse begrippen nader toegelicht en drempelwaarden voor (Europees) aanbesteden weergegeven. Interesse in dit productblad of ondersteuning op het gebied van aanbesteden? Neem vrijblijvend contact met ons op voor een afspraak.
Herstelwerk en onderhoud MFA GroesbeekMy Public Roof heeft recent, in opdracht voor Gemeente Berg & Dal, het hellend dak van een jongerencentrum en fanfare-lokaal aangepakt (MFA, multifunctionele accommodatie). De dakdoorvoer, midden in het dakvlak voorzien van dakpannen, zorgde voor een grote lekkage. De doorvoer, niet ontworpen voor een hellend dak, is voorzien van een nieuwe deugdelijke aansluiting van lood, EPDM en zink, een maatwerk oplossing. Tegelijkertijd met deze werkzaamheden is een periodiek
onderhoud aan de goot uitgevoerd met toepassing van een combidakvoetprofiel als vogel- en muiswering en bescherming van de constructie tegen opspattend water uit de goot.
Het hellende dak is afDe realisatie van deze basisschool te Brielle is een project waar we naast de dakpannen de hsb-wanden, dakelementen, prefab goten en bitumineuze dakbedekking in uitvoering hebben. Het kenmerkt de veelzijdigheid binnen onze disciplines. Kennis delen (project Gennep)Onlangs is MPR betrokken bij het verzorgen van een prijsopgaaf voor het vervangen van dakbedekking op een verenigingsgebouw. Na het inplannen van een afspraak, klantwensen en technische mogelijkheden te inventariseren, is de standaard oplossing van het overlagen van de dakbedekking onwenselijk gebleken. MPR heeft op verzoek de klant vervolgens ondersteund in het opstellen van een programma van eisen vanwege het ontbreken van de vereiste kennis bij deze klant. Hierdoor is de uitvraag richting de markt juist en volledig opgesteld, waardoor verwacht mag worden dat het eindresultaat geheel voldoet aan de gestelde eisen voor een optimaal dak dat weer jaren mee kan. Revitalisering zwembad De Lubert Groesbeek
Op dit moment realiseert My Public Roof in samenwerking met Gemeente Berg en Dal een vervanging van het volledige dakbedekkingsysteem van zwembad De Lubert in Groesbeek. Hiertoe wordt een nieuwe bitumineuze dakbedekking aangebracht met hoogwaardige isolatie. Door bouwfysische problemen is een deel van het buitenspouwblad gesloopt om vervolgens een dampremmende laag van het dakbedekking systeem door te zetten en een door MPR zelf geprefabriceerd en geïsoleerd buitenspouwblad aan te brengen. Deze wordt bekleed met een onderhoudsvrije volkern beplating. 

De isolerende maatregelen dragen sterk bij aan  reductie van het energieverbruik door het zwembad. Het vervangen van de dakbedekking is onderdeel van de meerjaren onderhoudsplanning van Gemeente Berg en Dal.Contact

Adresgegevens

Adres
Cranenburgsestraat 160
Plaats
6562 LV Groesbeek
 
Postbus 128
 
6560 AC Groesbeek

Tel
024 397 01 83
Email
info@mypublicroof.nl

Deel deze pagina via:

Contact